اریگامی بابانوئل

از یک مربع کاغذی برای ساخت سر و از دیگری برای ساخت دست و پای عروسک استفاده کنید .

اریگامی بابانوئل (1)

یکی از مربع ها را انتخاب کنید و مرحله به مرحله با ما د رآموزش ساخت سر و کلاه بابانوئل پیش بروید . دو ضلع همجوار مربع را به اندازه ی یک تا یک و نیم سانتی متر طوری تا بزنید که به صورت نوار سفید رنگی روی زمینه ی قرمز رنگ کاغذ نمایان شود . گوشه ی مقابل این تا خوردگی را هم یک تای ریز بزنید و باز به سمت داخل یک تای کوچک دیگر ایجاد کنید .

اریگامی بابانوئل (2)

کاغذ را از روی قطر تا بزنید تا محل تا خوردگی قطر نمایان شود . کاغذ را به پشت برگردانید . گوشه ها را به سمت قطر و کمی بیشتر از خط مشخص شده ی قطر تا بزنید .

اریگامی بابانوئل (3)

با طرف دیگر کاغذ رنگی نیز همین کار را انجام بدهید .

اریگامی بابانوئل (4)

مجددا کار را به پشت برگردانید .

اریگامی بابانوئل (5)

مانند تصویر گوشه ی ایجاد شده را به سمت بالا تا بزنید .

اریگامی بابانوئل (6)

و مجددا به سمت پایین تاخوردگی ایجاد کنید .

اریگامی بابانوئل (7)

حالا نوبت به کلاه عروسک می رسد که آن را بهم به شکل دلخواه خود تا بزنید . به این ترتیب شما سر بابانوئل را ساختید که در مراحل بعد به نقاشی صورت آن می پردازیم .

اریگامی بابانوئل (8)

در این مرحله به سراغ ساخت دست و پای بابانوئل قرمز پوش بویم . مربع دیگری که داشتید را برداشته و مانند تصویر زیر ضلع های روبه رو را به اندازه ی یک تا دوسانتی متر به سمت زمینه ی قرمز رنگ تا بزنید . بهتر است برای زیبایی کار اندازه ی یکسانی برای تا زدن یک تا یک و نیم سانتی متری در هر دو برگ در نظر بگیرید .

اریگامی بابانوئل (9)

کاغذ را به پشت برگردانید .

اریگامی بابانوئل (10)

حالا از وسط تا بزنید .

اریگامی بابانوئل (11)

مجددا کاغذ را باز کنید .

اریگامی بابانوئل (12)

دو ضلع کاغذ را به سما خط مشخص شده ی وسط تا بزنید .

اریگامی بابانوئل (13)

کاغذ شما به شکل زیر در خواهد آمد .

اریگامی بابانوئل (14)

حالا کاغذ را مانند تصویر زیر به سمت بیرون کار تا بزنید .

اریگامی بابانوئل (15)

با طرف دیگر هم همین کار را انجام بدهید .

اریگامی بابانوئل (16)

کاغذ را به پایین تا بزنید .

اریگامی بابانوئل (17)

کار را به پشت برگدانید .

اریگامی بابانوئل (18)

این هم از دست و پای عروسک بابانوئل

حالا سر بابانوئل را هم کنار دست و پای آن قرار دهید و چسب بزنید .

اریگامی بابانوئل (19)

چهره بابانوئل را نقاشی کنید .

اریگامی بابانوئل (20)

به این ترتیب یک کاردستی مناسب جشن کریسمس با استفاده از کاغذرنگی قرمزرنگ ساختید که هم روش ساخت آن بسیار ساده بود و هم در زیبایی بی نظیر است .

برای مشاهده ی دیگر ایده های اریگامی مناسب کودکان اینجا را کلیک کنید .